Erasmus + Trento University
Erasmus + Trento
Publikuar me: 09/12/2022 Shkarko
Inter-institutional agreement 2020-23
Publikuar me: 12/04/2022 Shkarko
Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Università di Trento në Itali
Publikuar me: 25/03/2022 Shkarko
University of Trento, Italy - Infosheet
Publikuar me: 15/03/2022 Shkarko
Guide for International Students - brochure
Publikuar me: 15/03/2022 Shkarko
Unitrento International Staff Week - Provisional Programme
Publikuar me: 15/03/2022 Shkarko