Ligjëratat e realizuara

Fakulteti i Ndërtimtarisë me traditën e vet institucionale, duke promovuar punën hulumtuese, praktikat e rasteve studimore, projektet e veçanta të niveleve kombëtare dhe ndërkombëtare organizon ligjërata të hapura me tema të ndryshme nga fushat inxhinierike sikur janë Strukturat, Hidroteknika, Gjeodezia, Inxhinieria e Ambientit, të cilat lidhen me analiza shkencore, studime të projekteve, raste studimore, çështje të efekteve ambientale dhe sociale.

Qëllimi i Organizimit të ligjëratave të Hapura brenda FN-së për studentët, stafin akademik dhe tregun e punës është sensibilizimi me të arriturat shkencore, vështirësitë, sfidat dhe praktikat për realizimin e studimeve, projekteve dhe ndërtimeve për raste konkrete, zbërthimi i problemeve shkencore dhe të tjera.


Water management in Germany_Bavaria - Matthias Worst
Publikuar me: 27/01/2023 Shkarko
Rheology interaction of cementitious slurries - Teresa Liberto
Publikuar me: 09/12/2022 Shkarko
Damages caused by earthquake and buiding performance - Dr. Markel Baballëku
Publikuar me: 22/11/2022 Shkarko
DBU International Funding - Information
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
DBU CEE Fellowship Programe - Fellowship for further qualification in Germany
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Ligjeratë e hapur - AL Trade Center
Publikuar me: 07/06/2022 Shkarko
From quality control to decision - making on the management of bridges and structures: What's next? - Prof. Dr. José C. Matos
Publikuar me: 12/05/2022 Shkarko
Prezantim në emër të BI për FN UP, 2022 Nehat Koçinaj
Publikuar me: 07/03/2022 Shkarko
Quo vadis INSPIRE - mbajtur me 10.12.2021
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
PROJEKTI I IMPIANTIT TË TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA NË PRIZREN - mbajtur me 29.10.2021
Publikuar me: 30/11/2021 Shkarko