Strategjia e FN-së

Në mbledhjen e Këshillit të Fakultetit të Ndërtimtarisë të mbajtur me 15 korrik 2021 është miratuar draft Strategjia e FN për periudhën 2021-2023.

Ky draft i Strategjisë konsiderohet si i mundur për të e pasuruar nga të gjithë Stafi Akademik, Administrat si dhe Studentët.

Qdo kontribut i juaj do të jetë i vlerësuar.

Me nderime Dekani i FN

 

 

Strategjia e FN-së 2021-2023
Publikuar me: 16/11/2021 Shkarko
Strategy of FCE 2021-2023
Publikuar me: 16/11/2021 Shkarko