Diskutimi publik i Punimeve të Masterit
Efekti i materialit gjeosijntetik në përforcimin e mbushjes mbi pilota betoni - Kandidati Arlind Fandaj Programi i studimeve master Infrastrukturë Rrugore
Publikuar me: 26/11/2021 Shkarko
Efekti i parregullsive strukturore në performancën sizmike të ndërtesave nga B.A Kandidati Durim Basha Programi i studimeve master Konstruktiv
Publikuar me: 26/02/2021 Shkarko
Shqyrtimin e pilotave nën veprimin e ngarkesave për bazamentet e shtyllave të urave Kandidatja Antigona Geci Programi i studimeve master Konstruktiv
Publikuar me: 29/01/2021 Shkarko
Projektimi dhe llogaria e strukturës nga druri i lameluar, sistemi hark për hallë sportive Kandidati Hajredin Aliu Programi i studimeve master Konstruktiv
Publikuar me: 27/01/2021 Shkarko
Analiza kohore e punëve të ndërtimit nga planifikimi në ekzekutim tek objektet banesore Kandidati Kushtrim Lulaj Programi i studimeve master Konstruktiv
Publikuar me: 27/01/2021 Shkarko
Shqyrtimi dhe vlerësimi i strukturës së urës dhe mundësia e shfrytëzimit konform kërkesave aktuale në aspektin e ngarkesave të aplikueshme Kandidati Jetmir Demukaj Mentori Prof.Dr. Naser Kabashi
Publikuar me: 27/01/2021 Shkarko
Projektimi dhe llogaria e strukturës nga druri i lameluar, sistem rame për hallë industriale Kandidati Reshat Kamberi Programi i studimeve master Konstruktiv
Publikuar me: 14/05/2020 Shkarko