Konferenca e parë kombëtare APLIKIMI I TEKNOLOGJIVE TË PASTRA PËR NJË MJEDIS TË QËNDRUESHËM (ATPMQ)

11 Nëntor 2022
SHARE

Në kuadër të konferencës së parë kombëtare APLIKIMI I TEKNOLOGJIVE TË PASTRA PËR NJË MJEDIS TË QËNDRUESHËM (ATPMQ), të organizuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit, është duke u zhvilluar nga data 10-11 Nëntor 2022.  

Konferencën e hapen Rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës Prof. Dr. Andrea Maliqari, Deknani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit Prof. Asoc.Dr Neritan Shkodrani, Prof.ass.Dr.Florim Grajcevci Dekani iFakultetit te Ndertimtarise, Universiteti i Prishtinës dhe Prof. Asoc.Dr Olti Marko, Shef i Departamentit.

Konferenca ka karakter shkencore me 42 punime të fushave të inxhinierisë së ambientit dhe fushave inxhinierike të lidhura ambientit.

Një numër i punimeve të konferencës ishte nga pjesëmarrësit nga Kosova përkatësisht nga Fakulteti i Ndërtimtarisë të Universitetit te Prishtinës.

Programi i konferencës