Konferenca finale e proktit GeoBIZ

11 Nëntor 2022
SHARE

Konferenca finale e proktit GeoBIZ, i financuar nga programi ERASMUS+, është duke u zhvilluar në Shqipëri nga data 9 deri 11 Nëntor, 2022. Në ambientet e mahnitshme të Universitetit Politeknik të Tiranës, përfaqesuesit e më shumë se njezet organizatave akademike, qeveritare dhe private nga pesë vende të ndryshme evropiane janë duke i prezentuar të arriturat gjatë projekit në fjalë. Gjatë takimeve të mbajtuara në kuader të konferences u dakordua që bashkpunimet e ngjashme të vazhdojnë në projekte të tjera në të ardhmen dhe duke filluar që nga viti i tjetër.

Universiteti i Prishtinës ka marrë pjesë në konferencen përmbyllëse të  koprojektit GeoBIZ përmes përfaqësuesve të tij nga Fakuklteti i Ndertimtarisë.