Vizite pune ne Universitetin Technology Art Sciences TH Koln, Gjermani

19 Tetor 2022
SHARE

Delegacioni i mesimdhenesve, menaxhmentit te FN, se bashku me SKAT, ne vizite pune ne Universitetin Technology Art Sciences TH Koln, Gjermani lidhur me mundesite e baskepunimeve te gjera te fushave Inxhinierike si dhe te zhvillimit te programit te studimit MIRU.

The delegation of FCE teachers, and management together with SKAT, on a working visit to the University of Technology Art Sciences TH Koln, regarding the possibilities of extensive cooperation in the Engineering fields as well as the development of the study program IWRM.