Rezultatet përfundimtare për afatin e konkursit në studimet master të vitit akademik 2021/2022 - Fakulteti i Ndërtimtarisë

14 Tetor 2021
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Ndërtimtarisë, të mbajtur më 08.10.2021.

Departamenti: Konstruktiv
Departamenti: Hidroteknikë
Departamenti: Gjeodezi

 

Informatë: Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet në Adiministraten Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) më 18 Tetor 2021 prej orës 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00.