Vizitë studimore e studentëve të nivelit Master nga lënda: Sanimi i Strukturave Ekzistuese

12 Janar 2021
SHARE

UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
FAKULTETI I NDËRTIMTARISË
DEPARTAMENTI : KONSTRUKTIV
Niveli I Studimeve :MASTER

      Me datën 23.12.2020, studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë, Programi Studimor: KONSTRUKTIV-niveli Master, nën udheheqjen e mësimdhënësit, prof.dr.Naser Kabashi, realizuan një vizitë studimore në teren në objektin PRISHTINA CITY CENTER, ne Lakrishtë Prishtinë.

      Qëllimi i vizites ishte: Përcjellja e realizimit të Sanimeve të  elemeteve të strukturës nga presionet e ujit ne koten -8.0 m, në kuader të lëndës: SANIMI I STRUKTURAVE EKZISTUESE.

      Interesimi i studenteve ishte në nivel dhe falënderojmë stafin për udhëheqje dhe ofrim të informatave


Prishtinë , 13.01.2021                                                                                                             Prof.dr.Naser Kabashi