VAZHDIMI I AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR 2020/21

25 Nëntor 2020
SHARE

Me kërksën e një grupi të caktuar të sudentëve, duke pasur parasyshë pengesat si rezultat i situatës pandemike, ju njoftoj se afati për regjistrim të semestrit dimëror RIHAPET nga data 25.11.2020 deri më datë 27.11.2020 në ora 15.30.

1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga  data 25.11.2020 deri më datë 27.11.2020 në ora 15.30.

2. Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohe  që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajnë edhe borgjet e papaguara.

3. Në këtë fazë të regjistrimit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.

4. Rektorati njofton të gjithë studentët se nuk do të ketë afat tjetër shtesë për regjistrim të semestrit dimëror, prandaj kërkesat grupore apo individuale pavarësisht arsyeve të mundshme, nuk do të merren në konsideratë për rihapje të SEMS.