Rezultatet përfundimtare për konkursin e studimeve Master të vitit akademik 2020/2021 - Fakulteti i Ndërtimtarisë

09 Nëntor 2020
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet përfundimtare të provimit pranues për afatin e studimeve Master të Fakultetit të Ndërtimtarisë, të mbajtur më 05.11.2020.
Departamenti i Konstruksioneve
Departamenti i Hidroteknikës
Departamenti i Gjeodezisë