Afati për regjistrimin e lëndëve në SEMS

03 Nëntor 2020
SHARE

Njoftohen studentët e gjitha niveleve, se afati për regjistrimin e lëndëve obligative dhe zgjedhore në SEMS për semestrin dimëror mundë të e bëjnë më së largu deri me 15.11.2020.