Afati i Shtatorit II - Orari i provimeve dhe i paraqitjes ne SEMS

15 Shtator 2020
SHARE

Të nderuar koleg dhe student

Paraqitja e privimeve për afatin e Shtatorit II 2020 për fakultetin e Ndërtimtarisë  bëhet prej 15.9.2020 deri me 21.09.2020.
Ju rikujtojmë se studentet kanë te drejt ti paraqesin vetëm 2 provime.

Pas disa intervenimeve te vogla në draftin e orarit bashkangjitur gjeni orarin e provimeve për afatin shtator II 2020 përfundimtarë.


Orari i provimeve për afatin e Shtatorit II.

Në baze të udhëzimeve  të Rektoratit afati i provimit të shtatorit 2 2020  fillon me 21.09.2020 dhe duhet përfunduar deri me 30.09.2020 . Marrëveshja e shfrytëzimit hapësirave mes tri fakulteteve është se FN I ka ne dispononim te gjitha sallat (ter fakultetit teknik) ter ditën:  te hënën me 21.09, te enjten 24.09 si dhe të hënën pasdite me 28.09.  Ditëve tjera sallat munde te shfrytëzohen (për provim me goje) vetëm nëse janë te lira nga fakultetet tjera , si dhe te shtunën  25.09 ku vlen parimi  kush e zen ma herët.

Kësaj duhet shtuar se duhet respektuar distancat mes studentëve dmth është ne fuqi max I studentëve brenda sallave gjegjëse ( sikur qershorin I )

Rrjedhimisht organizimi është mjafte I vështir andaj kërkojmë mirëkuptim , tolerancë dhe bashkëpunim.

Afati është I konceptuar qe provimet brenda një semestri te jen ne terminë te ndryshme  e me ketë është paraqit e domosdoshme ne disa raste të shfrytëzohet edhe termini nga ora 16.

Profesorët kanë mundësi te kenë shumë terminë ( ne pamundësi te respektimit grupimit me kriterin profesorin ) për qka paraprakisht kërkoj falje dhe lus për mirëkuptim.

Luten profesorët qe ti përfundojnë provimet me gojë sa me pare  dhe te njëjtat ti vendosin ne sems menjëherë ne mënyra qe mos te bëhen pengës  e paraqitjes provimeve  për shtatorin 2 .

 

Me nderime dhe suksese
Cenë Krasniqi