Njoftim per afatin e Shtatorit

14 Gusht 2020
SHARE

Njoftohen studente se paraqitja e provimeve për afatin e shtatorit do te organizohet nga 17.08.2020 deri me 22.08.2020
Luten student te respektojnë kohen pasi rrezikojnë mos hyrjen ne provim
Afatin e shtatorit mund te paraqiten te gjitha provimet.


Prishtine  Gusht 2020                            Prodekani për mësim :

                                                           Cenë Krasniqi