Programet mësimore - Konstruksione BSc
Planprogrami 2016-2019 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 2016-2019 (English)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 2012-2015 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 2012-2015 (English)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 2011-2012 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 2010-2011 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 2009-2010 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 2008-2009 (Shqip)
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Planprogrami 2007-2008 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 2005-2006 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 2004-2005 (Shqip)
Publikuar me: 19/05/2021 Shkarko
Planprogrami 2000-2001 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 1999-2000 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 1998-1999 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 1997-1998 (Shqip)
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Planprogrami 1996-1997
Publikuar me: 18/04/2021 Shkarko
Konstruktiv 1991-1995
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Konstruktiv 1984-1985
Publikuar me: 09/06/2021 Shkarko