Njoftim - Afati i Marsit për Apsolventa

06 Mars 2023
SHARE

Provimi do të mbahet me 25/03/2023 prej orës 9:00
Studentat kanë të drejtë të paraqesin vetem një provim.
Data e paraqitjes së provimeve është prej 08/03/2023 deri me 24/03/2023.