“TRYEZË PUNE PËR LIGJIN PËR ODEN E ARKITEKTËVE DHE INXHINIERËVE NË FUSHËN E NDËRTIMIT” 22 SHTATOR 2021 – FAKULTETI I NDËRTIMTARISË

14 Shtator 2021
SHARE

 

Adresa:

‘Agim Ramdani’, Ndertesa e Fakulteteve Teknike , p.n. 10 000 Prishtine,

Republika e Kosoves

 

“TRYEZË PUNE PËR LIGJIN PËR ODEN E ARKITEKTËVE DHE INXHINIERËVE NË FUSHËN E NDËRTIMIT”

22 SHTATOR 2021 – FAKULTETI I NDËRTIMTARISË

 

Agjenda:

 

09:00 – 09:15 – Pritja, regjistrimi dhe akomodimi i pjesmarresve Salla 408

09:15 – 09:30 – Fjala hyrese

  • Kryetari i Bordit Indistrial – Afrim Demiri, idn.
  • Dekani i Fakultetit te Ndertimtarise - prof.dr.ass. Florim Grajcevci
  • zv.Ministri i MMPHI – Hysen Durmishi, idn.

09:30 – 09:50 – Prezentimi i draft ligjit per odat per arkitekt dhe inxhinier te ndertimit - MMPHI

09:50 – 10:00 – pauze e shkurter

10:00 – 11:30 – Diskutimet me pjesemarresit, perfaqesuesit e asosacioneve, shoqatave, arkitekteve, inxhiniereve dhe grupeve tjera te interesit

11:30 – 11:45 – Marrja e sygjerimeve dhe rekomandimeve

11:45 – 12:00 – Permbyllja e takimit me rekomandimet e dala nga takimi dhe diskutimi

 

Me respekt!

 

Projektligji për Odat e arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit