Rezultatet preliminare për afatin e parë të konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2021/2022 - Fakulteti i Ndërtimtarisë

31 Gusht 2021
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Ndërtimtarisë, të mbajtur më 31.08.2021.

Departamenti: Konstruktiv
Departamenti: Hidroteknikë
Departamenti: Gjeodezi
Departamenti: Inxhinieri e Ambientit

 

Shënim: Kandidatët e pakënaqur me vlerësim mund të paraqesin ankesë në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Zyrën e Protokolit 402 me datën 01-03.09.2021 prej orës 08:00 deri 16:00.

Shqurtimi i ankesave bëhet me datën 03.09.2021 duke filluar nga ora 09:00 në prani të kandidatëve.