Ne Dekanantin e FN-se u organizua takim me Profesor nga Universitety of Natural Resources and Life Sciences, BOKU nga Viena si dhe nga Universiteti Politeknik i Tiranes

15 Korrik 2021
SHARE

Sot ne FN ishin të ftuar profesor nga {Universitety of Natural Resources and Life Sciences, BOKU nga Viena si dhe nga Universiteti Politeknik i Tiranes - Fakulteti i Inxhiniersisë së Ndërtimit.
Temat e diskutuara ishin bashkëpunimet ndërmjet Institucioneve për zhvillimin e Erasmus +, si dhe qështje tjera Akademike.

Gjithashtu u organizua një ligjëratë për studentët ku morrën pjesë edhe një pjesë nga stafi akademik i FN-së.