Njoftim - Afai i Majit për apsolventa

07 Maj 2021
SHARE

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor dhe Master se koha e paraqitjes së provimeve është prej 11/05/2021 deri me 21/05/2021.

Orarin për paraqitjen e provimeve e gjeni këtu.