Njoftim - për Afatin e Prillit

19 Prill 2021
SHARE

Njoftohen Studentët dhe Mësimdhënësit e Fakultetit të Ndërtimtarisë niveli i studimeve Bachelor dhe Master se provimet për afatin e prillit do të mbahen si në vijim:

Provimet e parapara për datën 10/04/2021 do të mbahen me datë
24/04/2021
Provimet e parapara për datën 17/04/2021 do të mbahen me datë
30/04/2021