Orari i ligjëratave
Konstruksione BSc - Semestri dimëror 2021/2022
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Konstruksione MSc - Semestri dimëror 2021/2022
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Hidroteknikë BSc - Semestri dimëror 2021/2022
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Hidroteknikë MSc - Semestri dimëror 2021/2022
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Gjeodezi BSc - Semestri dimëror 2021/2022
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Gjeodezi MSc - Semestri dimëror 2021/2022
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Inxhinieri e Ambientit BSc - Semestri dimëror 2021/2022
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko