Orari i ligjëratave
Konstruksione BSc - Semestri dimëror 2022/2023
Publikuar me: 14/11/2022 Shkarko
Konstruksione MSc - Semestri dimëror 2022/2023
Publikuar me: 25/10/2022 Shkarko
Hidroteknikë BSc - Semestri dimëror 2022/2023
Publikuar me: 14/11/2022 Shkarko
Hidroteknikë MSc - Semestri dimëror 2022/2023
Publikuar me: 25/10/2022 Shkarko
Gjeodezi BSc - Semestri dimëror 2022/2023
Publikuar me: 14/11/2022 Shkarko
Gjeodezi MSc - Semestri dimëror 2022/2023
Publikuar me: 25/10/2022 Shkarko
Inxhinieri e Ambientit BSc - Semestri dimëror 2022/2023
Publikuar me: 14/11/2022 Shkarko