Orari i provimeve
Afati i Nëntorit 2021 - BSc
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Afati i Nëntorit 2021 - MSc
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Afati i Shtatorit 2021- BSc
Publikuar me: 20/09/2021 Shkarko
Afati i Shtatorit 2021- MSc
Publikuar me: 20/09/2021 Shkarko
Afati i Qershorit 2021- BSc
Publikuar me: 18/05/2021 Shkarko
Afati i Qershorit 2021- MSc
Publikuar me: 18/05/2021 Shkarko
Afati i Majit 2021 për apsolventa - BSc
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Afati i Majit 2021 për apsolventa - MSc
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko
Afati i Prillit 2021- BSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko
Afati i Prillit 2021 - MSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko
Afati i Janarit 2021 - BSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko
Afati i Janarit 2021 - MSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko
Afati i Dhjetorit 2020 - BSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko
Afati i Dhjetorit 2020 - MSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko
Afati i Shtatorit II 2020 - Bsc & MSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko
Afati i Shtatorit 2020 - Bsc & MSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko
Afati i Qershorit 2020 - MSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko
Afati i Qershorit 2020 - BSc
Publikuar me: 22/04/2021 Shkarko