Semestri i III-të
3.1 Projektim strukturave prej BA
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
3.2 Ekonomia e ndërtimit
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
3.3 Bazat e Inxhinierise se Termeteve
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
3.4 Shqyrtimet e Strukturave
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
3.5 Sanimi i Strukturave ekzistuese
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
3.6 Projektimi i Urave Metalike
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
3.7 Strukturat Murature
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
3.8 Fondimet e veçanta
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
3.9 Karakteristikat reologjike te betonit
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
3.10 Projektimi i Urave nga Betoni
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko