Semestri i II-të
2.1 Dinamika e Strukturave
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
2.2 Urat
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
2.3 Menaxhimi i Ndertimit
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
2.4 Betoni i Paranderur
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
2.5. Elementet e parapergaditura nga BA
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
2.6 Teoria e Plasticitetit
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
2.7 Konstruksionet e Lehta Metalike
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
2.8 Analiza Jolineare e Strukturave
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
2.9 Stabiliteti i Strukturave
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko