Semestri i VI-të
6.1 Konstruksione metalike në ndërtimtari
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
6.2 Elementet e konstruksioneve të betonit
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
6.3 Konstruksione prej druri
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
6.4 OTN
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
6.5 Punim diplome
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
6.6 TNL
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
6.7 Objekte Hidroteknike
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko