Semestri i V-të
5.1 Teoria e Strukturave II
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
5.2 Bazat e konstruksioneve të betonit
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
5.3 Bazat e konstruksioneve Metalike
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
5.4 Fondamente
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
5.5 Fizika e Ndërtimit
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
5.6 Ligji i ndërtimit
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
5.7 Teknologjia e ndërtimit të ulët
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko