Semestri i IV-të
4.1 Mekanika e dherave
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
4.2 Teoria e Strukturave I
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
4.3 Rezistenca e Materialeve II
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
4.4 Teknologjia e betonit
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
4.5 Gjeologjia në ndërtimtari
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
4.6 Projektimi i rrugeve
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
4.7 Mekanika e Fluideve
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
4.8 CAD
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko