Semestri i II-të
2.1 Matematika II
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
2.2 Mekanika
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
2.3 Materialet e Ndërtimit I
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
2.4 Konstruksionet Ndërtimore
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
2.5 Probabiliteti dhe statistika
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
2.6 Gjeometri Deskriptive II
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
2.7 Mbrojtja e ambientit
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko