Semestri i I-rë
1.1 Matematikë I
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
1.2 Gjeometria Deskriptive I
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
1.3 Hyrje ne Ndertimtari
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
1.4 Fizika
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
1.5 Bazat e Informatikës
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
1.6 Gjuha Angleze
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko